Τρία χρόνια gi-Cluster: Όλα όσα έγινα και οι επόμενοι στόχοι

Άνθιση της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Μετρώντας μόλις 3 χρόνια από την εκκίνηση της δραστηριότητάς του σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς, το gi-Cluster καταγράφει ήδη σημαντικά αποτελέσματα που αποκαλύπτουν τη δυναμική της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα του κλάδου των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών.

Ένα «βρέφος» που ευελπιστεί πως θα διαμορφώσει και θα επηρεάσει την οικονομία.

Tο gi-Cluster (Συνεργατικός Σχηματισμός Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών) συστάθηκε έχοντας ως αποστολή του τη δημιουργία ενός παγκοσμίου κλάσης, πλήρως λειτουργικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος καινοτομίας, που στοχεύει στην παραγωγή νέων τεχνολογιών και ανταγωνιστικών προϊόντων, αξιοποιώντας επιστημονικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό ταλέντο από όλους τους τομείς των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας.

Σήμερα, ένα σύνολο 50 λογότυπων, 40 επιχειρήσεων και 10 ερευνητικών και 10 ακαδημαϊκών φορέων, περισσότερα από 20 προϊόντα που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, και πάνω από 10 εκατ. ευρώ ετήσιες επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη από τα μέλη του cluster, αποτελούν μερικά μόνο από τα «διαπιστευτήρια» της ραγδαίας προόδου που σημειώνει ο κλάδος στην Ελλάδα.

Η συσπείρωση των δημιουργικών δυνάμεων που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη του Corallia ως συντονιστή του gi-Cluster, έχει δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την άνθιση της δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση της θέσης της χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεχής διεύρυνση του οικοσυστήματος του gi-Cluster, όπως αποτυπώνεται στην αύξηση του αριθμού των μελών κατά 317% μέσα σε 3 χρόνια, αριθμώντας σήμερα 50 μέλη με πάνω από 80% εξαγωγική δραστηριότητα. Απασχολώντας περισσότερους από 6.000 ταλαντούχους επαγγελματίες, τα μέλη του gi-Cluster έχουν πρόσβαση σε μία διεθνή αγορά άνω των 630 εκατ. πελατών σε 190 χώρες του κόσμου.

Στόχος τους, άλλωστε, δεν είναι απλά να ωθήσουν τις νέες εταιρείες αλλά η άρση των εμποδίων.

Ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, co-founder & Chief Development & Operations Officer του Corallia και Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του gi-Cluster, ανέφερε σχετικά:

«Ολοκληρώσαμε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πρώτο στάδιο σχεδιασμού του «κύκλου ζωής» του gi-Cluster και σήμερα ανοίγει ένας νέος δρόμος, γεμάτος ενδιαφέρουσες προκλήσεις, εξωστρέφεια και επιχειρηματική ανάπτυξη. Η άνθιση της δημιουργικής οικονομίας που προβλέπουμε, εκτιμώ ότι θα προέλθει μέσα από τη συστηματική και οργανωμένη αξιοποίηση των ισχυρών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει απλόχερα η Ελλάδα, κάτι για το οποίο ως gi-Cluster εργαζόμαστε συστηματικά και μεθοδικά για να αναδείξουμε. Θεωρώ ότι η δημιουργική οικονομία, και ειδικά οι τομείς των νέων ψηφιακών μέσων και λογισμικού στους οποίους εστιάζουμε, αποτελεί έναν κλάδο με διεθνή απήχηση, ικανό να προσελκύσει ταλέντο και επενδύσεις, να διασυνδέσει δημιουργούς και επιχειρηματίες, και να αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας στη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού μοντέλου στην Ελλάδα».

Οι προτεραιότητες για το μέλλον, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθούν για την επόμενη πενταετία αφορούν στην αξιοποίηση του «clustering effect» και του οφέλους που παραδοσιακά εμφανίζεται στους κόλπους συναφών οικοσυστημάτων, προκειμένου να υλοποιηθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις, όπως είναι η ανάπτυξη υποδομών ευρείας κλίμακας, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, η υποβοήθηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων καθώς και δράσεις διεθνοποίησης και εξωστρέφειας. Τέλος, πρωτεύουσα σημασία δίνεται και στη διασύνδεση επιμέρους δημιουργικών κλάδων της οικονομίας με στόχο την ανάπτυξη τουριστικών εφαρμογών και τεχνολογιών, την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.

Στρατηγικοί Στόχοι

Μέσα από την οργανωμένη καθοδήγηση και υποστήριξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Τεχνολογιών Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο ενός cluster καινοτομίας, το gi-Cluster φιλοδοξεί να πετύχει:

  • βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας, του κύκλου εργασιών και των εξαγωγών,
  • αύξηση της απασχόλησης σε μια βιώσιμη αγορά, με μοχλό ένα οικοσύστημα καινοτομίας,
  • βελτίωση της τεχνολογίας και υποστήριξη στην ανάπτυξη μεγαλύτερων και πιο προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων και εφαρμογών, τα οποία, σε άλλη περίπτωση, θα αποτελούσαν μεγάλο ρίσκο για την κοινότητα,
  • ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και του προσανατολισμού των Ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜμΕ, μέσα από την αξιοποίηση των σχέσεων με μεγάλες εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς που συμμετέχουν στο cluster,
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των μελών μέσω της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα βασίζεται στον αμοιβαίως επωφελή συνδυασμό της καινοτομίας των δραστήριων ΜμΕ, με την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά που πρεσβεύουν οι μεγάλες εταιρείες του cluster