Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη για την Frigoglass το 2017

Στο ποσό των 386,049 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Frigoglass το 2017 έναντι 382,338 εκατ. ευρώ το 2016.

Στο ποσό των 386,049 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Frigoglass το 2017 έναντι 382,338 εκατ. ευρώ το 2016 αυξημένες κατά 1%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 106,230 εκατ. ευρώ έναντι 82,965 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016, αυξημένες κατά 28%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 54,109 εκατ. ευρώ από 36,940 εκατ. το 2016 σημειώνοντας αύξηση 46,5%. Το περιθώριο EBITDA το 2017 διαμορφώθηκε στο 14% από 9,7% το 2016.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν το 2017 στο ποσό των 31,394 εκατ. ευρώ από 11,050 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 27,606 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 49,494 εκατ. ευρώ το 2016. Το τέταρτο τρίμηνο του 2017 τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 68,912 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,168 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την πώληση της εταιρείας γυάλινης συσκευασίας Frigoglass Jebel Ali θα διατεθούν προς αποπληρωμή δανεισμού. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Πραγματοποιήσαμε σημαντική αύξηση των πωλήσεων και του περιθωρίου EBITDA το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Η απόδοση αυτή οφείλεται κυρίως στη μακροχρόνια συνεργασία με τους εμφιαλωτές της Coca-Cola στην Ευρώπη. Επίσης, ολοκληρώσαμε την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, μια διαδικασία ορόσημο για τον Όμιλο. Συνεχίζουμε το μετασχηματισμό της επιχείρησης μας προκειμένου να επιστρέψουμε στην κερδοφόρα ανάπτυξη.

Η αποεπένδυση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων υαλουργίας στη Μέση Ανατολή θα ενισχύσει την εστίαση μας στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης και στις υψηλής ανάπτυξης δραστηριότητες Υαλουργίας στη Νιγηρία. Οι κύριες τάσεις των πωλήσεων και του περιθωρίου κέρδους του τέταρτου τριμήνου διατηρούνται και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη περαιτέρω δυναμικής το 2018».