7

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 4
Website https://www.atticadps.gr/

ABOUT ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 10

Από το 2005 διαγράφει πετυχηµένη πορεία στο λιανικό εµπόριο. Το βασικό πολυκατάστρηµα attica βρίσκεται στο CityLink στο κέντρο της Αθήνας.

O CEO των Αττικά Πολυκαταστήματα A.E., Ηλίας Κούκουτσας, μιλάει στο Fortune για τη διάκριση των Attica. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 166,98
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 22,1
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 16,42
Κέρδη προ φόρων (%) 30,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 7,88
Συνολικός δανεισμός (%) -36,6