8

ΜΠΕΡΣΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 12

ABOUT ΜΠΕΡΣΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 2

Δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και λιανικό εμπόριο γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ ρουχισμού. Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά τον ισπανικό οίκο Bershka Espanja S.A., ενώ αποτελεί μέλος του Ομίλου Inditex. Η Bershka διαθέτει στην Ελλάδα 28 καταστήματα, τα 13 από τα οποία στην Αθήνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 68,61
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,61
EBITDA (%) 77,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -