18

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 27

ABOUT ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 9

Κατέχει σημαντική θέση στο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας χάλυβα (πλατέα και επιμήκη προϊόντα). Προσφέρει εκτεταμένη γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει περισσότερους από 300 κωδικούς, ενώ διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών με περισσότερους από 35 προμηθευτές σε 24 χώρες. Λειτουργεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες στον Ασπρόπυργο, καθώς και αποθήκες στο Σκαραμαγκά.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 60,97
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 1,86
EBITDA (%) 42,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 19,81
Συνολικός δανεισμός (%) -45,9