17

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 19

ABOUT ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 16

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή ειδών οικιακής χρήσης από το 1964, όπως αρώματα, καλλυντικά, αποσμητικά χώρου, απορρυπαντικά κ.ά. Λειτουργεί θυγατρικές σε 9 ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Βοσνία και Πορτογαλία), χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ένα δίκτυο εξαγωγών σε περισσότερες από 35 χώρες. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 120,72
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,94
EBITDA (%) 18,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 32,00
Συνολικός δανεισμός (%) -38,5