21

ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 26

ABOUT ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 15

Αποτελεί θυγατρική του ομώνυμου αμερικανικού ομίλου, δραστηριοποιούμενη στις αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο καλλυντικών και αρωμάτων. Τα προϊόντα της διανέμονται σε 147 σημεία λιανικής πώλησης, 53 από τα οποία στην Αθήνα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 56,27
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 4,37
EBITDA (%) 20,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -