22

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 28

ABOUT ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 13

Δραστηριοποιείται στο χώρο των super market από το 1980. Στις αρχές του 2015 εντάχθηκε στον Όμιλο Σκλαβενίτη. Λειτουργεί δίκτυο 39 καταστημάτων σε 11 πόλεις της Κρήτης, τα 23 από τα οποία στο Ηράκλειο.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 134,16
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,37
EBITDA (%) 23,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 9,03
Συνολικός δανεισμός (%) -30,3