24

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 17

ABOUT ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 27

Δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βαμβακιού και την παραγωγή βαμβακόσπορου, βαμβακελαίου και βαμβακόπιτας. Διαθέτει 5 εγκαταστάσεις εκκόκκισης σε Αγχίαλο, Λάρισα, Φάρσαλα και Δομοκό, ενώ διενεργεί εξαγωγές σε εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε., Ελβετία, ασιατικές χώρες και Βραζιλία.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 89,90
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 4,43
EBITDA (%) 9,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 15,99
Συνολικός δανεισμός (%) -4,6