23

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 20

ABOUT ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 23

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market της χώρας, αποτελώντας μέλος του βελγικού ομίλου DELHAIZE GROUP από το 1992. Απαριθμεί συνολικά 344 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα (31/12/2015), τα οποία χωρίζονται σε καταστήματα λιανικής, cash-and-carry και καταστήματα δικαιόχρησης. Διαθέτει κεντρικές αποθήκες σε Μάνδρα, Οινόφυτα και Σίνδο και συνεργάζεται με περισσότερους από 1.500 προμηθευτές.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.944,12
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 132,74
EBITDA (%) 12,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 45,87
Συνολικός δανεισμός (%) -65,8