28

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 18

ABOUT ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 22

Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η παραγωγή διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, κρεάτων και υλικών δόμησης. Τα προϊόντα της διοχετεύονται κυρίως στους κλάδους της γεωργίας, φυτοκομίας, συσκευασίας, επεξεργασίας προϊόντων κρέατος, οικοδομικών εργασιών και διακόσμησης. Η έδρα της βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου ενώ διατηρεί εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Έχει δημιουργήσει μονάδες παραγωγής, με τη συνολική  δυναμικότητα να διαμορφώνεται σε περίπου 30.000 τόνους ετησίως. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 62,11
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,62
EBITDA (%) 13,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 28,90
Συνολικός δανεισμός (%) -33,6