27

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 21

ABOUT ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 26

Δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία ακατέργαστων, ημικατεργασμένων και κατεργασμένων προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη με εξειδίκευση στα λευκά, ημίλευκα και μπεζ μάρμαρα. Διαθέτει 5 λατομεία στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή Δράμας, Καβάλας, Θάσου. Ο ετήσιος όγκος παραγωγής ανέρχεται σε 60.000-70.000 κυβ.μ. ογκομαρμάρων, ενώ το 90% του παραχθέντος όγκου εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες (κυρίως στην Κίνα).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 50,51
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 21,57
EBITDA (%) 9,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -