5

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 6

ABOUT ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 7

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στους τομείς της εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με έδρα την Κόρινθο. Διαθέτει 4 λατομεία σε Αθίκια (Κόρινθος), Γαργαλιάνους (Μεσσηνία), Ναύπλιο και Αμφιλοχία, καθώς και 17 μονάδες παραγωγής σκυροδέματος.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 51,78
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 18,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,46
EBITDA (%) 48,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 11,87
Συνολικός δανεισμός (%) -40,9