6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 3

ABOUT ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 11

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο μπύρας, ενώ είναι κάτοχος του δημοφιλούς εμπορικού σήματος Fix.Το 2015 εξαγοράστηκε από τη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. του ομίλου Carlsberg, την οποία και απορρόφησε. Η κοινή πλέον εταιρεία υποστηρίζεται από δύο παραγωγικές μονάδες στη Σίνδο και τη Ριτσώνα, ετήσιας δυναμικότητας 2,2 εκ. εκατολίτρων, ενώ διαθέτει χαρτοφυλάκιο 14 εμπορικών σημάτων.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 127,63
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 41,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,03
EBITDA (%) 39,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 6,69
Συνολικός δανεισμός (%) -56,4