15

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 15

ABOUT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 17

Μέλος του Ομίλου Γερμανού, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας διεθνώς, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδομής και Άμυνα. Διαθέτει βιομηχανικό συγκρότημα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης και αναπτύσσει έντονη εξωστρέφεια, εξάγοντας το 98% της παραγωγής της σε περισσότερες από 100 χώρες.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 136,55
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 13,36
EBITDA (%) 18,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 70,70
Συνολικός δανεισμός (%) -34,9