4

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website https://www.cosmote.gr/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Στηρίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας, με όραμα έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

Όραμα του ομιλου οτε είναι να συμβάλλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Με τη δύναμη της τεχνολογίας και πυξίδα τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, δημιουργεί τα δίκτυα του μέλλοντος, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στη νέα ψηφιακή εποχή. Με ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο άνω των δύο δισ. ευρώ έως το 2022 για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει εδραιώσει τη θέση του ως  εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα. Επίσης, προετοιμάζεται για την ανάπτυξη δικτύου κινητής 5ης γενιάς (5G), ως προϋπόθεση για την Κοινωνία του Gigabit.

Παράλληλα, αναλαμβάνει δράση για τη στήριξη της κοινωνίας. Το 2017, η  κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ξεπέρασε τα 4,2 εκατ. ευρώ, με δράσεις για παιδιά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη των  ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, αλλά και των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, τη στήριξη της εκπαίδευσης, των τοπικών κοινωνιών, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του, επωφελήθηκαν περισσότεροι από 1,2  εκατ. άνθρωποι.

Σημαντικές είναι και οι επιδόσεις του για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Το 2017 ο Όμιλος ανακύκλωσε το 70% των παραγόμενων από τις δραστηριότητές του απορριμμάτων, ενώ με τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών εξοικονόμησε πάνω από 320 τόνους χαρτιού. Παράλληλα, βελτίωσε κατά 18% την ενεργειακή του αποδοτικότητα.

Οι άνθρωποι του Ομίλου ΟΤΕ είναι σημαντικό κεφάλαιο. Προτεραιότητα του Ομίλου είναι να τους προφέρει ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, αλλά και ευκαιρίες για ανάπτυξη και εκπαίδευση, με έμφαση στην καλλιέργεια των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Οι συμμετοχές των εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ξεπέρασαν τις 31.000.