28

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 17
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 37
Website https://www.aodos.gr/

ABOUT ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

Ασχολείται από το 1999 µε τη λειτουργία, την εκµετάλλευση και τη συντήρηση οδών και ανήκει στον όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 57,80
EBITDA (εκ. ευρώ) 8,03
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 8,4%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 7,1%