27

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 29
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 24
Website https://www.taxydromiki.com/

ABOUT ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Η Γενική Ταχυδροµική είναι ένας οργανισµός επιχειρήσεων µε αντικείµενο την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι µία αµιγώς ελληνική εταιρεία η οποία παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 56,94
EBITDA (εκ. ευρώ) 1,84
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 5,1%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 13,3%