23

ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 30
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 18
Website https://prometalbakli.gr/

ABOUT ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΠροµεταλΜπακλη λειτουργεί στην ελληνική αγορά χάλυβα για πάνω από 65 χρόνια. Η εταιρεία εξειδικεύεται στον Λευκοσίδηρο και στον ανοξείδωτο χάλυβα, µε τις δύο υπερσύγχρονες µονάδες επεξεργασίας που διαθέτει.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 87,11
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,97
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 4,9%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 17,5%