5

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 13
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Τσαμάζ

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Στον Όµιλο ΟΤΕ, τον µεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα, αναλογεί το 60% των συνολικών επενδύσεων της αγοράς. Για την επόµενη τετραετία, υλοποιεί επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ, κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς. Στην κινητή, η πληθυσµιακή κάλυψη COSMOTE 4G αυξήθηκε σε 85%, ενώ του 4G+ έφθασε ήδη το 64%. Στη σταθερή, συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και ήδη πάνω από δύο εκατοµµύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις ταχύτητες VDSL έως 50Mbps. Ο Όµιλος έχει υλοποιήσει, επίσης, σύνθετα έργα ICT και αποτελεί συνεργάτη επιλογής για όσες επιχειρήσεις αναζητούν σύγχρονες λύσεις. Δυναµική είναι και η ανάπτυξη του ΟΤΕ TV, ο οποίος µε περισσότερους από 460.000 συνδροµητές, έχει ξεπεράσει κάθε  προσδοκία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 3.902,9
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -0,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 1.220,5
EBITDA (%) -11,9