#3 Όμιλος ΟΤΕ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας  πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 270 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2015) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Περίπου 1.600 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 270 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20, των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της Β’ φάσης, προέξυψε η λίστα Most Admired Companies 2017 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 23 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 3
Προηγούμενη Kατάταξη 5

About Όμιλος ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, με διαφορά, ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές δικτύων στην Ελλάδα, με περισσότερα από €2 δισ. επενδύσεις την περασμένη εξαετία και με επενδυτικό πλάνο ύψους  €1,5 δισ. έως το 2020. Με τις υποδομές που αναπτύσσει, οδηγεί τη χώρα και τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή, δημιουργώντας προοπτικές ψηφιακής ανάπτυξης.

Διαθέτοντας περισσότερα από 54.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών στα δίκτυα κορμού και πρόσβασης, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα. Στη σταθερή τηλεφωνία, ο Όμιλος αναβαθμίζει την υπηρεσία VDSL με τεχνολογία Vectoring και Super-Vectoring, ώστε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις να αποκτήσουν σύντομα πρόσβαση σε ταχύτητες 100 Μbps και άνω. Στην κινητή, ο Όμιλος επεκτείνει περαιτέρω τα δίκτυα 4G/4G+ για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες mobile internet, ενώ προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα, το 5G. 

Πέρα από τη δημιουργία των υποδομών του μέλλοντος, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στη δυναμική μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα εποχή, προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις ICT που μπορούν να αλλάξουν τις επιχειρήσεις «από μέσα», ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, αποδοτικότερα και με χαμηλότερο κόστος.