27

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 27
Website http://www.masoutis.gr

ABOUT ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 800,58
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 59,50
EBITDA (%) 21,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 119,68
Συνολικός δανεισμός (%) 9,8