18

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 16
Website https://www.pmi.com/

ABOUT ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ

Η Παπαστράτος ηγείται της ελληνικής αγοράς των καπνικών προϊόντων. Ανακοίνωσε φέτος την υλοποίηση μιας νέας επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ από την Philip Morris International, για τη μετατροπή του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα παραγωγής ράβδων καπνού για το IQOS, το καινοτόμο προϊόν της Philip Morris International. Η νέα επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 400 νέες θέσεις εργασίας.  Η Παπαστράτος διαθέτει στην Ελλάδα περίπου 25.000 άμεσους και έμμεσους εμπορικούς συνεργάτες και 900 προμηθευτές, ενώ η PMI είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής των ελληνικών καπνών, αγοράζοντας άνω του 50% της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών με τριετείς δεσμεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα για την Παπαστράτος στην ενότητα F100 Specials