62

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 70
Website https://www.sfakianakis.gr/

ABOUT ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 274,55
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 25,44
EBITDA (%) 46,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 36,22
Συνολικός δανεισμός (%) -86,9