10

ΕUROBANK ΕRGASIAS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας BANKING
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 8

ABOUT ΕUROBANK ΕRGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

O σταθερός εκπρόσωπος του χρηματοπιστωτικού τομέα στην έρευνα Most Admired Companies ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συγχώνευση με τη Grivalia, που αποτελεί το πρώτο ορόσημο στον οδικό της χάρτη για την εξυγίανση του ισολογισμού της. Η τράπεζα βρίσκεται σε μια σταθερή πορεία κερδοφορίας, με προ – προβλέψεων κέρδη στα 205 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 27 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις. Η ρευστότητα εξακολούθησε να βελτιώνεται καθώς η καταθετική της βάση αυξήθηκε κατά 340 εκατ. ευρώ κυρίως από την ελληνική αγορά, αλλά και τις διεθνείς δραστηριότητες που έχουν σταθερή συμβολή στην κερδοφορία της τράπεζας. Σχετικά με το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), το συνολικό χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 150 εκατ. ευρώ καθώς συνεχίζεται ο αρνητικός σχηματισμός, οδηγώντας, το σχετικό δείκτη NPE κάτω από τα επίπεδα του 36,7%,  που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό στον ελληνικό κλάδο, και το δείκτη κάλυψης στο 53,8%.