20

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK
Industry Ranking 5
Previewsly Industry Ranking 3
Previews top # Ranking 15

ABOUT ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Πρωταγωνίστρια δεκαετίας στον κλάδο της αναδείχθηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με βάση τις οικονομικές της επιδόσεις την περίοδο 2010-2020, στο πλαίσιο της νέας έκδοσης των «Ισχυρών της Ελληνική Οικονομίας» από το Direction Business Network. Η εταιρεία παίζει σπουδαίο ρόλο για την εγχώρια αγροτική παραγωγή, καθώς αγοράζει το 20% της παραγωγής κριθαριού στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας που τρέχει εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μας. Με το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο», η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εστιάζει στη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού για τις ανάγκες άρδευσης του θεσσαλικού κάμπου. Το Πρόγραμμα εμπλέκει ενεργά παραγωγικούς, ερευνητικούς και θεσμικούς φορείς στην πολύπλευρη αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και στον σχεδιασμό λύσεων για τη μετάβαση σε μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων.