7

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Industry Ranking 2
Previewsly Industry Ranking 6
Previews top # Ranking 11

ABOUT ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεγέθη-ρεκόρ αναμένει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος για την επόμενη χρονιά, έχοντας πλέον μετατραπεί σε έναν διεθνή, καθετοποιημένο και σύγχρονο οργανισμό με πολύπλευρες δραστηριότητες. Πλέον έχει δραστηριότητα σε 32 χώρες, «χτυπάει» projects σε όλο το φάσμα της νέας γενιάς ενεργειακών έργων, ενώ ετοιμάζεται να μπει και σε κυρίαρχους χρηματιστηριακούς δείκτες διεθνώς. Την τελευταία τριετία πραγματοποιεί ολιστική πράσινη «στροφή» με στόχο τη σημαντική μείωση ρύπων με ορίζοντα το 2030. Για το 2022 η Μυτιληναίος αναμένει λειτουργικά κέρδη (EBITDA) άνω των 500 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης επενδύσεων και της αύξησης των τιμών του αλουμινίου. Η Μυτιληναίος υλοποιεί στην Ελλάδα μεγάλο επενδυτικό πλάνο, περί τα 600 εκατ. ευρώ, με εκσυγχρονισμό όλων των μονάδων, ενώ η συνολική ρευστότητα υπερβαίνει τα 1,3 δισ. ευρώ.