2

ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 2

ABOUT ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο Όμιλος ΟΤΕ άντλησε φέτος τα πρώτα δανειακά κεφάλαια από τον ελληνικό μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Μια κίνηση η οποία σηματοδοτεί από όλες τις απόψεις την επίσημη μετάβαση της οικονομίας σε μια περίοδο ψηφιακής ανοικοδόμησης, μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο Όμιλος ΟΤΕ προχωρά με ταχείς ρυθμούς το επενδυτικό πλάνο ύψους 3 δισ. ευρώ ως το 2027, έχοντας στο επίκεντρο την επέκταση του δικτύου Fiber to the Home και στην ελληνική περιφέρεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί την πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που προχώρησε στον σταδιακό διπλασιασμό ταχυτήτων ίντερνετ στους πελάτες του χωρίς καμία χρέωση, ενώ διαθέτει πλέον για την πλειονότητα των συνδρομητών του και απεριόριστη ομιλία προς όλα τα εθνικά δίκτυα.