4

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 9

ABOUT ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Η περίοδος της πανδημίας λειτούργησε για την Πλαίσιο αντιστρόφως σε σύγκριση με το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Τα μερίδια της εταιρείας κυρίως μέσω των ψηφιακών πωλήσεων εκτοξεύτηκαν και η διοίκηση ανακοίνωσε πρόσφατα μέρισμα μετόχων αυξημένο κατά 100%. Ο τζίρος που πέτυχε η Πλαίσιο το 2021 έφτασε τα 436,9 εκατ. ευρώ, με ανάπτυξη 19% σε σχέση με το 2019, EBITDA 20 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 62 εκατ. ευρώ. Στα άμεσα πλάνα της εταιρείας βρίσκεται το άνοιγμα στην Ενέργεια, μέσω της τοποθέτησης περισσότερων φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα στα καταστήματα, με σκοπό να προχωρήσει στην ιδιοπαραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.