#38 AutoHellas

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο πίνακας περιλαµβάνει τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών για το 2018 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων τόσο σε επίπεδο οµίλου (ενοποιηµένα στοιχεία), όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

• Για την κατάρτιση του πίνακα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από οικονοµικές καταστάσεις που έχουν δηµοσιευθεί έως τις 10/11/2019, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2018. Τα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν όπως δηµοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρµογές σε περιπτώσεις χρήσεων µε διάρκεια διαφορετική των 12 µηνών.

 Στον πίνακα εµφανίζονται οι εταιρείες ή όµιλοι ανεξάρτητα αν είναι εισηγµένες ή όχι στο Χ.Α.

• Λόγω της καθυστέρησης δηµοσίευσης σης των οικονοµικών αποτελεσµάτων, η λίστα και η επεξεργασία χρειάστηκε να εκπονηθούν τρεις φορές µέχρι να έχουµε το τελικό δείγµα των εταιρειών γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική.

 Η µείωση των αρνητικών ΚΠΤΦΑ εµφανίζονται µε το πρόσηµο µείον µπροστά παρά το γεγονός ότι αναφερόµαστε σε θετική επίδοση.

Ορισµοί

Ο Κύκλος Εργασιών αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περιπτώσεις τραπεζών, αφορά στο άθροισµα των καθαρών εσόδων από τόκους και προµήθειες, µερίσµατα και λοιπά λειτουργικά έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στο άθροισµα των εσόδων από ασφάλιστρα όλων των κλάδων ασφαλίσεων, µε εξαίρεση την εταιρεία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όπου τα αποτελέσµατα της απεικονίζονται ακριβώς όπως δηµοσιεύτηκαν οι οικονοµικές της καταστάσεις.

 Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) αναφέρονται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

 Το Σύνολο Ενεργητικού αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

Τα ανωτέρω οικονοµικά µεγέθη σε περίπτωση οµίλων είναι ενοποιηµένα, ενώ σε περίπτωση εταιρείας αποτελούν εταιρικά µεγέθη.

 Η στήλη Εισηγµένη στο ΧΑ αναφέρεται στη διαπραγµάτευση ή όχι των µετοχών των εταιρειών στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

 Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµέρα κατάρτισης της λίστας, η εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ Α.Β.Ε.Ε. δεν είχε δηµοσιεύσει τα ΚΠΤΦΑ της χρήσης 2018 και γι’ αυτό δεν εµφανίζεται το αντίστοιχο µέγεθος.

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 38
Προηγούμενη Kατάταξη 48
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 470,38
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 38,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 148,91
EBITDA (%) 24,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 334,72
Συνολικός δανεισμός (%) 375,96
Πάγια (εκ. ευρώ) 811,00

About AutoHellas

Η AutoHellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1974 στην ενοικίαση και εμπορία αυτοκινήτων. Ο όμιλος είναι εισηγημένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999. Κατέχει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων που ξεπερνά τα 44.000 οχήματα. Το εννιάμηνο του 2019 οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,9%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 418, 9 εκατ. ευρώ, έναντι των 361,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) διαμορφώθηκαν στα 127,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,4%. Παράλληλα, ο όμιλος μέσα στο 2019 πραγματοποίησε επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους 143,9 εκατ. ευρώ.