37

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 41
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Κλώνης
Website https://www.intracom.com/el

ABOUT ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» εξειδικεύεται από το 2001 στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, στη σύνθεση σύνθετων κατασκευαστικών έργων καθώς και προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν στα 200,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 1,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2017 που ανήλθαν σε 197,4 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 470,70
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 18,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 32,26
EBITDA (%) 9,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 209,09
Συνολικός δανεισμός (%) 243,49
Πάγια (εκ. ευρώ) 779,32