12

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 11
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Σοφιανός
Website https://ellaktor.com/

ABOUT ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο υποδομών στην Ελλάδα με επενδύσεις στους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Δραστηριοποιείται σε 30 χώρες και διαθέτει στο δυναμικό του 7.500 άμεσα απασχολούμενους και συνεργάτες στην Ελλάδα και 5.500 στο εξωτερικό. Το 2018 κατέγραψε κύκλο εργασιών €1,85 δισ. και κατατάσσεται στην 83η θέση μεταξύ των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2018, Deloitte). H ΑΚΤΩΡ αποτελεί τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τη μεγαλύτερη θυγατρική του. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων και την πρώτη που ανέλαβε σχετικές συμβάσεις ήδη από τη δεκαετία του ’90. Η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μητρική εταιρεία του Ομίλου, αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τον 2ο μεγαλύτερο παραγωγό αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τέλος, η REDS αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, η REDS έχει κατασκευάσει και λειτουργεί το Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό Πάρκο στην Ελλάδα, με 5 εκατ. επισκέπτες το 2018.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.857,29
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -0,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 142,95
EBITDA (%) -30,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1.416,27
Συνολικός δανεισμός (%) 2,14
Πάγια (εκ. ευρώ) 3.225,20