11

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 8
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου
Website https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes

ABOUT ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πέντε συνεχόμενα τρίμηνα κερδοφορίας έκλεισε η Τράπεζα Πειραιώς, ανακοινώνοντας κέρδη 146 εκατ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του έτους. Η τράπεζα σημείωσε στην ίδια χρονική περίοδο καθαρά κέρδη 87 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 304 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα από προμήθειες ήταν αυξημένα κατά 2% και 6% αντίστοιχα. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα 3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019. Όπως έχει επισημάνει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ενόψει της εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής» αναμένεται να τιτλοποιήσει δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ. Ορόσημο για την τράπεζα αποτέλεσε η έκδοση ομολόγου Tier 2, με το οποίο άντλησε 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.882,00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -12,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 61.880,00