9

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 19
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος
Website https://www.elval.com/el/home

ABOUT ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις σημείωσε ο όμιλος κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σημειώθηκε σαφής οικονομική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο εισηγμένος όμιλος κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεών του κατά 3,8% (+4,1% στον κλάδο αλουμίνιο και +3,2% στα προϊόντα χαλκού), και παράλληλα βελτίωσε το μείγμα των πωλήσεών του, ενώ συνέχισε κανονικά την υλοποίηση των επενδυτικών του προγραμμάτων (42 εκατ. ευρώ μόνο στον κλάδο του αλουμινίου).

Τέλος, ψαλίδισε το μέσο επιτόκιο δανεισμού του μέσα από συμφωνίες σταδιακής αναχρηματοδότησής του. Ως αποτέλεσμα, το συγκρίσιμο EBITDA αυξήθηκε κατά 14,3% (στα 78,5 έναντι 68,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα), όπως επίσης βελτιώθηκαν και τα συγκρίσιμα κέρδη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2.117,79
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 84,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 165,17
EBITDA (%) 45,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 577,97
Συνολικός δανεισμός (%) 1,71
Πάγια (εκ. ευρώ) 209,36