85

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Χανής
Website https://www.lafarge.gr/

ABOUT ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 198,08
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -6,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 23,56
EBITDA (%) 64,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 98,26
Συνολικός δανεισμός (%) -4,05
Πάγια (εκ. ευρώ) 464,00