86

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος FU Chengqiu
Website http://www.olp.gr/en/

ABOUT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 195,74
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 20,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 53,49
EBITDA (%) 8,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 306,50
Συνολικός δανεισμός (%) 2,78
Πάγια (%) 545,44