14

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 13
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος
Website https://www.mytilineos.gr/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ο Όμιλος Μυτιληναίος σημείωσε στο φετινό εννεάμηνο εντυπωσιακές επιδόσεις, εκτοξεύοντας τον κύκλο εργασιών του κατά 42,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, από τα 1,084 δισ. ευρώ στα 1,548 δισ. ευρώ. Τα καθαρά της κέρδη στην ίδια περίοδο έφτασαν τα 120,6 εκατ. ευρώ. Η Μυτιληναίος παίζει ήδη πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς κατέχει μερίδιο 32% στην αγορά, έναντι 45% της -προς ιδιωτικοποίηση- ΔΕΠΑ. Η σταθερότητα και οι προοπτικές της Μυτιληναίος αποτέλεσαν το ισχυρότερο εχέγγυο για την εξαιρετικά σημαντική έξοδο στις αγορές, μέσω πενταετούς τίτλου ο οποίος συγκέντρωσε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο μόλις στο 2,5%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.526,21
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 282,89
EBITDA (%) -7,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 598,49
Συνολικός δανεισμός (%) -17,91
Πάγια (εκ. ευρώ) 3.340,99