15

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 14
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Website https://www.titan.gr/

ABOUT ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στη λίστα με τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Η εταιρεία κατάφερε το πρώτο εξάμηνο του 2019, να σημειώσει αύξηση των πωλήσεων σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 785,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2018, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της αγοράς των ΗΠΑ, στην αύξηση της ζήτησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην ήπια ανάκαμψη των πωλήσεων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος απασχολεί μέχρι σήμερα 805 υπαλλήλους και θεωρεί πως η καλλιέργεια του ουσιαστικού διαλόγου με τους συμμετόχους αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσέγγισής του στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.490,10
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 259,74
EBITDA (%) -5,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 942,86
Συνολικός δανεισμός (%) 7,48
Πάγια (εκ. ευρώ) 2.869,93