48

ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 44
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Κυριάκος Σαράντης
Website https://greece.sarantis.gr/en/

ABOUT ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο όμιλος εταιρειών «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ», αποτελεί μια περίπτωση επιτυχημένης και εξωστρεφούς επιχειρηματικής στρατηγικής μιας και περισσότερες από τις μισές πωλήσεις του ομίλου πηγαίνουν σε ξένες αγορές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 172,19 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 160,27 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,43%. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν 65,45% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,37%, στα 112,69 εκατ. ευρώ από 100,28 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στα 16,54 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2019, από 14,39 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 14,90%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 344,00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 14,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 46,99
EBITDA (%) 18,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 45,87
Συνολικός δανεισμός (%) 31,89
Πάγια (εκ. ευρώ) 354,70