47

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 53
Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Νιτσιάκος
Website http://nitsiakos.gr/

ABOUT ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε.

Ως κυρίαρχη εταιρεία στην αγορά νωπού κοτόπουλου, η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ δεν επαναπαύεται στις δάφνες της. Αλλά επιδιώκει συνεχώς να εξελιχθεί και να επεκταθεί σε νέους τομείς. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, προχωράει δυναμικά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, στην προϊοντική διεύρυνση, στη διασφάλιση της ποιότητας, την καινοτομία και την ενίσχυση του θετικού της περιβαλλοντικού προσήμου. Μέσα στο 2019 ολοκλήρωσε στρατηγικές επενδύσεις που έφτασαν τα 10 εκατ. ευρώ και μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν την επέκταση του τυποποιητηρίου των Ιωαννίνων και την εγκατάσταση νέων γραμμών μηχανικής αποστέωσης. Για την περίοδο 2020 – 2022, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, εισερχόμενη και στην αγορά αρνίσιου και μοσχαρίσιου κρέατος με δημιουργία μονάδων εκτροφής και τυποποιητηρίου κόκκινου κρέατος, στα Δολιανά Ιωαννίνων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 348,17
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 0,00
EBITDA (%) -100
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 64,30
Συνολικός δανεισμός (%) 60,51
Πάγια (εκ. ευρώ) 183,24