45

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Μαρίου
Website https://sidenor.gr/

ABOUT ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

Η εταιρία του ομίλου VIOHALCO απολαμβάνει όχι μόνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και καινοτόμου προσωπικού. Επιβραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Διοίκηση Εργοστασίου» ως προς την ανάδειξη των πρακτικών της για βέλτιστη οργάνωση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην κατηγορία «Διοίκηση Εργοστασίου», των Manufacturing Excellence Awards 2019. Η εταιρεία παρουσίασε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυρόδεματος στην περιοχή των Βαλκανίων και κυρίως την Ρουμανία ενώ διατηρεί μια αξιοσημείωτη παρουσία στην πώληση προϊόντων χονδροσύρματος στην Ρουμανία, το Κόσοβο και την Βόρεια Μακεδονία (ΠΓΔΜ) το 2018.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 389,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 44,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 26,71
EBITDA (%) 71,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 243,17
Συνολικός δανεισμός (%) 251,93
Πάγια (εκ. ευρώ) 405,44