46

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 58
Διευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Παν. Τάκη
Website https://www.sfakianakis.gr/

ABOUT ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία για τον Όμιλο Σφακιανάκη δεν αποτελεί απλά τάση αλλά παγιωμένο γεγονός. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 274,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 230,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,3%. Ο όμιλος διεύρυνε τη λειτουργική κερδοφορία του, με το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) να διαμορφώνεται στα 40,8 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2019, εμφανίζοντας αύξηση 27,1%. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα για την εταιρεία ανήλθε στα 37,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ η εταιρεία 5 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ, στο αντίστοιχο διάστημα του 2018.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 359,65
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 22,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 40,61
EBITDA (%) 25,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 327,66
Συνολικός δανεισμός (%) 327,37
Πάγια (εκ. ευρώ) 358,10