28

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Μασούτη Ζαφειρία

ABOUT ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις του εγχώριου οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, έχοντας αυτήν τη στιγμή ένα δίκτυο που αγγίζει τα 243 καταστήματα (224 σουπερμάρκετ και 19 καταστήματα χονδρικής). Το 2012 η αλυσίδα σουπερμάρκετ κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, με τα κέρδη προ φόρων να φτάνουν τα 15,39 εκατ. ευρώ. 

Πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της, επιδιώκοντας να πάρει τον έλεγχο της «Γαλαξίας ΑΕ-Δήμητρα Μάρκετ», καθώς και της συνδεόμενης «Μαρκάτο ΑΕ».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 734,35
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,6%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 15,39
Κέρδη προ φόρων (%) -7,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 40,75
EBITDA (%) 3,1