ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλάσιες αποδόσεις για το νέο χρήμα ετοιμάζουν οι τράπεζες

bankok

Κίνητρα προσέλκυσης νέων καταθέσεων, με αποδόσεις διπλάσιες έναντι του «παλαιού» χρήματος, ετοιμάζουν οι τράπεζες.