ΚΑΡΙΕΡΑ

ΕΛΠΕ: Τριετής συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Από αριστερά, η Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κα Μαρία Μιχαλοπούλου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και  ο Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης.

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια αναλαμβάνει έως την Ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21, να επιχορηγεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.