ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται «επανάσταση» στις οθόνες υψηλής ανάλυσης

RTR3PB0L google glass

Μια νέα ανακάλυψη πρόκειται να καταστήσει δυνατή την απεικόνιση εικόνων υψηλής ευκρίνειας σε «έξυπνα» γυαλιά και άλλες μικροσκοπικές συσκευές.