ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πώληση «κόκκινων δανείων» αξίας 145 εκατ. ευρώ

hellenic bank of cyprus

Η συναλλαγή, αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, «αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη μείωση της έκθεσής της σε προβληματικά περιουσιακά στοιχεία».