ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ιδιωτική ασφάλιση για καλύτερη σύνταξη;

171252759

Η εφαρμογή της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ από το 2015 επιβάλλει την αναβάθμιση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στις συντάξεις και την υγεία.