ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καυτός… πάγος!

Liquefied natural gas factory
REUTERS

Πώς οι υδρίτες μεθανίου αλλάζουν τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.