ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέρασαν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες τα κρίσιμα stress tests

Frankfurt, Germany - November 15, 2015: New building of European Central Bank ECB, EZB headquarters at Eastend Frankfurt, Germany. Close-up of the logo in front of the building.

Και οι 48 τράπεζες ξεπέρασαν τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 5,5%, στο δυσμενές σενάριο.